Książka kontaktowa - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Nagłówek

Książka kontaktowa

Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Babijczuk Dyrektor 327533801 308
Jerzy Kasprzyk Z-ca Dyrektora 327533801 309

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Piotr Szyndler
Kierownik
email: pszyndler@pup-chrzanow.pl
327533834 205
Sylwia Hankus-Domanus
Doradca klienta: Stanowisko 9
e-mail: shankus@pup-chrzanow.pl
327533875 302
Anna Cora Skraba
Doradca klienta: Stanowisko 1
e-mail: acora-skraba@pup-chrzanow.pl
327533806 A
Monika Nowak
Doradca klienta: Stanowisko 3
e-mail: mnowak@pup-chrzanow.pl
327533846 B
Danuta Kilzner
Doradca klienta: Stanowisko 4
e-mail: dkilzner@pup-chrzanow.pl
327533841 B
Olga Piekarczyk
Doradca klienta: Stanowisko 5
e-mail: opiekarczyk@pup-chrzanow.pl
327533876 003
Anna Likus
Doradca klienta: Stanowisko 6
e-mail: alikus@pup-chrzanow.pl
327533881 002
Jolanta Jędrzejczyk
Doradca klienta: Stanowisko 7
e-mail: jjedrzejczyk@pup-chrzanow.pl
327533844 D
Aneta Gibek
Doradca klienta: Stanowisko 8
e-mail: agibek@pup-chrzanow.pl
327533844 D
Marta Tarko
Doradca klienta: Stanowisko 10
e-mail: mtarko@pup-chrzanow.pl
327533875 303
Renata Janus
Doradca klienta: Stanowisko 11
e-mail: rjanus@pup-chrzanow.pl
327533845 F
Patrycja Łukasik
Doradca klienta:Stanowisko 12
e-mail: plukasik@pup-chrzanow.pl
327533845 F
Anna Urbańska
Specjalista ds. programów
e-mail: koordynatorzy@pup-chrzanow.pl
327533880 106
Lidia Góralewicz
Specjalista ds. programów
e-mail: koordynatorzy@pup-chrzanow.pl
327533880 106
Paulina Surowiec
Doradca klienta: Stanowisko 13
e-mail: psurowiec@pup-chrzanow.pl
327533831 303
Agnieszka Kołodziejczyk
Doradca klienta: Stanowisko 14
e-mail: akolodziejczyk@pup-chrzanow.pl
327533832 303
Monika Skorupka
Specjalista ds. programów-stażysta
e-mail: mskorupka@pup-chrzanow.pl
327533850 202
Agnieszka Wasiczek
Specjalista ds. programów-stażysta
e-mail: awasiczek@pup-chrzanow.pl
327533871 202
Anna Żołnierowicz
Specjalista ds. programów-stażysta
e-mail: azolnierowicz@pup-chrzanow.pl
327533871 202
Renata Jurczyk
Specjalista ds. programów-stażysta
e-mail: rjurczyk@pup-chrzanow.pl
327533850 202
Justyna Sroka
Specjalista ds. programów
e-mail: jsroka@pup-chrzanow.pl
327533835 203
Magdalena Palka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: mpalka@pup-chrzanow.pl
327533833 203
Marta Kitlińska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: mkitlinska-dorynek@pup-chrzanow.pl
327533833 203
Aleksandra Warchoł
Specjalista ds. programów
e-mail: awarchol@pup-chrzanow.pl
327533835 203
Joanna Smolik
Pośrednik pracy
e-mail: asmolik@pup-chrzanow.pl
327533861 204
Katarzyna Kunert-Grudzień
Pośrednik pracy
e-mail: kkunert-grudzien@pup-chrzanow.pl
327533862 204
Irena Kłeczek
Pośrednik pracy
e-mail: ikleczek@pup-chrzanow.pl
327533863 204
Michał Gawroński
Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców
e-mail: mgawronski@pup-chrzanow.pl
327533870 101
Teresa Nowak
Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców
e-mail: tnowak@pup-chrzanow.pl
327533870 101

Wydział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Mierzwińska
Kierownik
email: bmierzwinska@pup-chrzanow.pl
7533840 107
Alicja Bębenek
Specjalista
email: abebenek@pup-chrzanow.pl
7533852 002A
Elżbieta Godyń
Starszy Specjalista
email: egodyn@pup-chrzanow.pl
7533851 002A
Marzena Maj
Starszy Referent
email: mmaj@pup-chrzanow.pl
7533814 002A
Czesława Gągolska
Starszy Inspektor
email: cgagolska@pup-chrzanow.pl
7533815 105
Iwona Maj
Główny Specjalista
email: imaj@pup-chrzanow.pl
7533830 105
Iwona Litwa
Starszy referent
email: ilitwa@pup-chrzanow.pl
7533815 105
Marta Starzycka
Starszy referent
email: mstarzycka@pup-chrzanow.pl
7533815 105
Zbigniew Wacławek
Pomoc biurowa
email: zwaclawek@pup-chrzanow.pl
7533872 E

Wydział Finansowo Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Mendela
Główna Księgowa
327533820 209
Klaudia Warecka
Starszy referent
email: kwarecka@pup-chrzanow.pl
327533823 208
Jolanta Zając
Inspektor
email: jzajac@pup-chrzanow.pl
327533823 208
Halina Kurek
Starszy specjalista
email: hkurek@pup-chrzanow.pl
327533823 208
Maria Ciesiółka
Główny specjalista
email: mciesiolka@pup-chrzanow.pl
327533822 207
Bogusława Kobierska
Starszy inspektor
email: bkobierska@pup-chrzanow.pl
327533821 207
Dorota Kocot – Bińczycka
Starszy referent
email: dkocot-binczycka@pup-chrzanow.pl
327533822 207
Mariola Bujak
Inspektor
email: mbujak@pup-chrzanow.pl
327533821 207

Wydział Organizacyjno Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Marta Płatek
Kierownik Wydziału
email: mplatek@pup-chrzanow.pl
327533805 305
Katarzyna Bocheniak
Starszy inspektor
email: kbocheniak@pup-chrzanow.pl
327533810 305
Rafał Wojar
Główny Specjalista
email: rwojar@pup-chrzanow.pl
327533812 305
Marcelina Warzecha
Sekretarka
email: sekretariat@pup-chrzanow.pl
327533801 Sekretariat
Aneta Ciupek
Starszy referent/archiwista
email: aciupek@pup-chrzanow.pl
327533811 306
Marta Patyk
Pracownik biurowy
email: mpatyk@pup-chrzanow.pl
327533800 Dziennik Podawczy
Maja Gębala
Pracownik biurowy
email: mgebala@pup-chrzanow.pl  
327533800 Dziennik Podawczy
Janusz Ostrowski
Konserwator/Archiwista
email: jostrowski@pup-chrzanow.pl
327533800 Poziom -1
Rafał Dorynek
Starszy referent ds. administrowania systemami informatycznymi
email: informatyka@pup-chrzanow.pl
327533813 001

Kontrola i Audyt

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Ewelina Górecka
Główny specjalista
email: egorecka@pup-chrzanow.pl
327533860 102

Kadry

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Maria Wyrobiec
Główny specjalista
email: kadry@pup-chrzanow.pl
327533811 306

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę