Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Fundacja Sustinae zaprasza do PROJEKTÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. ...

W celu promowania obronności oraz kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa ruszył nowy projekt bezpłatnych szkoleń pn. „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku". Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty lub niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach...

Projekt "Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia" realizowany przed Fundację Kuźnia Talentów w ramach Programu ABSOLWENT Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z prośbą o promocję projektu wśród osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do 60 osób...

Rekrutacja do udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE (nr projektu: RPMP.08.04.02-12-0283/20) jest kontynuowana w 2023. Zapraszamy do udziału w nim osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top