Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Nagłówek

Aktualności

Prace interwencyjne i szkolenia dla 30+

W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (IV)" oferujemy prace interwencyjne i szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.   Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi na...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie prowadzony  od dnia  16 lipca 2018 r. do dnia 25 lipca 2018 r.   O przyznanie środków z rezerwy KFS w...

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że dysponuje wolnymi środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następujące formy wsparcia:  refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej – maksymalna kwota refundacji  35 tys. zł. ...

Zawody wolne od "testu rynku pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2018r. poz. 1264)....

Wsparcie w starcie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu  Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie,  jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.   W ramach programu  Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie  udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku)...

Harmonogram zajęć grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zaprasza do zapoznania się z harmonogramem zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego na III kwartał 2018r.

Czy przedsiębiorczość jest cool i trendy?

11.06.2018 roku młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini gościła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie w ramach zająć z przedsiębiorczości.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie uczestnikiem spotkania "Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną"

W dniu 6 czerwca 2018r. podczas spotkania informacyjnego „Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną” Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie przedstawił aktualną ofertę świadczonych usług i form pomocy dla pracodawców. Poinformowano również o możliwościach wsparcia, jakie oferuje Urząd dla osób bezrobotnych, zamierzających rozpocząć działalność...

Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Spółdzielnią Socjalną „OPOKA", Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie zapraszają na spotkanie...

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że dysponuje wolnymi środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następujące formy wsparcia:  refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej – maksymalna kwota refundacji  35 tys. zł. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 85 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę