Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Małopolsce zaprasza osoby bierne i nieaktywne zawodowo (w tym studentów studiów niestacjonarnych) w wieku 15-29 lat do wzięcia udziału w projekcie "Nowe Jutro z POWERE-em program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's".  Wszelkie formy wsparcia będą...

Małopolska myśli o powracających - ruszyła rekrutacja do projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie NOWY START W MAŁOPOLSCE   Wróciłeś do kraju? Jesteś bez pracy? Szukasz pomysłu na siebie? – Zgłoś się do nas! Napisz mail, sms lub zadzwoń...

Firma ProBiznes z Olkusa zaprasza do udziału w projekcie "Obudź się, pora wstać".  Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 lata bez pracy oraz biernych zawodowo. Szczególnie zapraszane do udziału są osoby bezrobotne posiadające III profil, osobi z niepełnospranościami, o niskich kwalifikacjach. Wsparcie...

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowany z UE dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem - „NOWY START II" , bezrobotnych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej - „ CZAS NA BIZNES II " oraz biernych zawodowo do 30...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę