Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie realizuje projekt pn.  „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie Dobry Czas na Adaptację do Zmian, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i daje możliwość aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników, oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia. Projekt obejmuje zasięgiem całe województwo...

Rozpoczęła się rekrutacja do V edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II"   Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do V edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i...

Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3! Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę