Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Rozpoczęła się rekrutacja do III edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II"   Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do III edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i...

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które są największym wydarzeniem dla projektów europejskich w Polsce, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie organizuje warsztaty pn. „Własna Firma”. Są one dedykowane wszystkim zainteresowanym szeroko pojętą przedsiębiorczością.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (IV)"   Kwota: 1 911 266,11 zł    Okres realizacji: 1 stycznia 2018 – 30 czerwca 2019   Program realizowany w ramach: Regionalnego Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę