Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3! Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego...

Fundacja ,,Możesz Więcej'' z siedzibą w Bilczy ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, od dnia 01.06.2018r. Realizuje projekt pn. ,,Ruszamy po zatrudnienie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz...

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Bo jak nie my to kto II. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r. Jeśli chcesz: Znaleźć...

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „ Postaw na rozwój – zwiększ możliwość" nr PRMP.08.02.00-12-0072/18  realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie województwa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę