Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Informacja dla klientów

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. ...

Informacja dla Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie dysponuje wolnymi środkami na realizację form wsparcia w postaci staży prac interwencyjnych i doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy. Chętnych Pracodawców zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 753-38-35, (32) 753-38-33 lub osobiście –...

Wsparcie dla opiekunów

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie posiada wolne środki na wsparcie Pracodawców w zatrudnieniu na stanowisku opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej oraz opiekuna medycznego. Proponujemy wsparcie w postaci prac interwencyjnych i staży. Przewidziano również szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy w zawodzie.  ...

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że dysponuje wolnymi środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następujące formy wsparcia:  refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej – maksymalna kwota refundacji  35 tys. zł. ...

Małopolska przyjazna cudzoziemcom

Wojewoda Małopolski realizuje projekt pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu i Azylu Migracji i Integracji. Beneficjentami Projektu są obywatele państw trzecich przebywający w Polsce legalnie, personel instytucji...

Prace interwencyjne i szkolenia dla 30+

W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (IV)" oferujemy prace interwencyjne i szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.   Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi na...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie prowadzony  od dnia  16 lipca 2018 r. do dnia 25 lipca 2018 r.   O przyznanie środków z rezerwy KFS w...

Zawody wolne od "testu rynku pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2018r. poz. 1264)....

Wsparcie w starcie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu  Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie,  jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.   W ramach programu  Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie  udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku)...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które są największym wydarzeniem dla projektów europejskich w Polsce, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie organizuje warsztaty pn. „Własna Firma”. Są one dedykowane wszystkim zainteresowanym szeroko pojętą przedsiębiorczością.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Zdjęcie budynku urzędu.


Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie 


Adres:  ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów
NIP: 6281666974

Telefony: centrala: 32 75-33-800
                sekretariat: 32 75-33-801
fax: 32 75-33-899
e-mail:  krch@praca.gov.pl
 

Godziny pracy Urzędu:  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30
 
Przyjęcia stron:  poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę