Książka kontaktowa - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Nagłówek

Książka kontaktowa

Dyrekcja

 
Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Jerzy Kasprzyk  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 327533801 309

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Piotr Szyndler
Kierownik
e-mail: pszyndler@chrzanow.praca.gov.pl
327533834 205
Joanna Smolik
Z-ca Kierownika
e-mail: jsmolik@chrzanow.praca.gov.pl
327533863 205A
Marta Tarko
Doradca klienta:  
e-mail: mtarko@chrzanow.praca.gov.pl
327533875 A
Sylwia Hankus-Domanus
Doradca klienta:  
e-mail: shankus@chrzanow.praca.gov.pl
327533841 A
Monika Nowak
Doradca klienta:  
e-mail: mnowak@chrzanow.praca.gov.pl
327533846 B
Kinga Mierniczek
Doradca klienta:  
e-mail: kmierniczek@chrzanow.praca.gov.pl
327533844 B
Renata Janus
Doradca klienta:  
e-mail: rjanus@chrzanow.praca.gov.pl
327533845 D
Patrycja Łukasik
Doradca klienta:  
e-mail: plukasik@chrzanow.praca.gov.pl
327533859 F
Paulina Surowiec
Doradca klienta:  
e-mail: psurowiec@chrzanow.praca.gov.pl
327533831 002
Agnieszka Kołodziejczyk
Doradca klienta:  
e-mail: akolodziejczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533832 003
Aneta Gibek
Specjalista ds. programów
e-mail: koordynatorzy@chrzanow.praca.gov.pl
327533880 203
Lidia Góralewicz
Specjalista ds. programów
e-mail: koordynatorzy@chrzanow.praca.gov.pl
327533880 203
Monika Skorupka
Specjalista ds. programów
e-mail: mskorupka@chrzanow.praca.gov.pl
327533850 202
Agnieszka Wasiczek
Specjalista ds. programów
e-mail: awasiczek@chrzanow.praca.gov.pl
327533871 202
Anna Żołnierowicz
Specjalista ds. programów-stażysta
e-mail: azolnierowicz@chrzanow.praca.gov.pl
327533871 202
Renata Jurczyk
Specjalista ds. programów
e-mail: rjurczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533850 202
Justyna Sroka
Specjalista ds. programów
e-mail: jsroka@chrzanow.praca.gov.pl
327533835 301
Magdalena Palka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: mpalka@chrzanow.praca.gov.pl
327533833 301
Olga Piekarczyk
Doradca klienta:  
e-mail: opiekarczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533833 301
Aleksandra Warchoł
Specjalista ds. programów
e-mail: awarchol@chrzanow.praca.gov.pl
327533835 301
Katarzyna Kunert-Grudzień
Pośrednik pracy
e-mail: kgrudzien@chrzanow.praca.gov.pl
327533862 204
Jolanta Jędrzejczyk
Pośrednik pracy
e-mail: jjedrzejczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533861 204
Anna Cora Skraba
Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców
e-mail: acora-skraba@chrzanow.praca.gov.pl
327533806
327533870
303
Maja Gębala
Pośrednik pracy - stażysta
e-mail: mgebala@chrzanow.praca.gov.pl
327533870 303

Wydział Ewidencji i Świadczeń

Telefon Numer pokoju  
Marta Płatek
Kierownik
e-mail: mplatek@chrzanow.praca.gov.pl
327533840 107
Marzena Maj
Starszy inspektor
e-mail: mmaj@chrzanow.praca.gov.pl
327533814 4
Elżbieta Godyń
Główny Specjalista
e-mail: egodyn@chrzanow.praca.gov.pl
327533855 106
Iwona Maj
Główny Specjalista
e-mail: imaj@chrzanow.praca.gov.pl
327533830 106
Anna Likus
Główny Specjalista
e-mail: alikus@chrzanow.praca.gov.pl
327533881 105
Iwona Litwa
Główny specjalista
e-mail: ilitwa@chrzanow.praca.gov.pl
327533815 105
Alicja Bębenek
Starszy Inspektor
e-mail: abebenek@chrzanow.praca.gov.pl
327533852 4
Marta Jeleń
Inspektor
e-mail: mjelen@chrzanow.praca.gov.pl
327533854 105
Marta Kulawik
Pracownik biurowy
e-mail: mkulawik@chrzanow.praca.gov.pl
 
327533854 105

Wydział Finansowo Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Mendela
Główna Księgowa
327533820 209
Klaudia Warecka
Główny Specjalista
e-mail: kwarecka@chrzanow.praca.gov.pl
327533823 208
Jolanta Zając
Starszy Inspektor
e-mail: jzajac@chrzanow.praca.gov.pl
327533843 101
Bogusława Kobierska
Główny specjalista
e-mail: bkobierska@chrzanow.praca.gov.pl
327533821 207
Dorota Kocot – Bińczycka
Główny specjalista
e-mail: dkocot-binczycka@chrzanow.praca.gov.pl
327533822 207
Mariola Bujak
Główny specjalista
e-mail: mbujak@chrzanow.praca.gov.pl
327533822 207
Natalia Szczelina
Podinspektor
e-mail: nszczelina@chrzanow.praca.gov.pl
327533823 208

Wydział Organizacyjno Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Ewelina Pytlak
Kierownik
email: epytlak@chrzanow.praca.gov.pl
327533805 305
Katarzyna Bocheniak
Główny specjalista
email: kbocheniak@chrzanow.praca.gov.pl
327533810 305
Rafał Wojar
Główny specjalista
email: rwojar@chrzanow.praca.gov.pl
327533813 103
Marcelina Warzecha
Inspektor
email: sekretariat@chrzanow.praca.gov.pl
327533801 Sekretariat
Aneta Ciupek
Starszy Inspektor
email: aciupek@chrzanow.praca.gov.pl
327533805 305
Marta Patyk
Starszy Inspektor
email: mpatyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533811 306
Alicja Gut
Pomoc biurowa
email: agut@chrzanow.praca.gov.pl
327533800 Dziennik Podawczy
Janusz Ostrowski
Starszy archiwista / konserwator
email: jostrowski@chrzanow.praca.gov.pl
327533873 Poziom -1
Rafał Dorynek
Starszy Inspektor
email: rdorynek@chrzanow.praca.gov.pl
327533813 103
Anna Bachowska
Starszy Inspektor
email: abachowska@chrzanow.praca.gov.pl 
327533800 Dziennik Podawczy

Kontrola i Audyt

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Ewelina Górecka
Główny specjalista
e-mail: egorecka@chrzanow.praca.gov.pl
327533860 102
 
 

Kadry

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Maria Wyrobiec
Główny specjalista
e-mail: mwyrobiec@chrzanow.praca.gov.pl
327533811 306

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę