Książka kontaktowa - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Nagłówek

Książka kontaktowa

Dyrekcja

Imię i nazwisko

Telefon

Numer pokoju

Barbara Babijczuk Dyrektor 327533801 308
Jerzy Kasprzyk Z-ca Dyrektora 327533801 309
 
 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko

Telefon

Numer pokoju

Piotr Szyndler
Kierownik
e-mail: pszyndler@chrzanow.praca.gov.pl
327533834 205
Ewelina Pytlak
Z-ca Kierownika
e-mail: epytlak@chrzanow.praca.gov.pl
327533863 205A
Marta Tarko
Doradca klienta: Stanowisko 4
e-mail: mtarko@chrzanow.praca.gov.pl
327533875 A
Sylwia Hankus-Domanus
Doradca klienta: Stanowisko 5
e-mail: shankus@chrzanow.praca.gov.pl
327533875 A
Monika Nowak
Doradca klienta: Stanowisko 6
e-mail: mnowak@chrzanow.praca.gov.pl
327533846 B
Danuta Klizner
Doradca klienta: Stanowisko 7
e-mail: dklizner@chrzanow.praca.gov.pl
327533841 B
Olga Piekarczyk
Doradca klienta: Stanowisko 8
e-mail: opiekarczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533876 003
Anna Likus
Doradca klienta: Stanowisko 9
e-mail: alikus@chrzanow.praca.gov.pl
327533881 002
Jolanta Jędrzejczyk
Doradca klienta: Stanowisko 10
e-mail: jjedrzejczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533844 D
Renata Janus
Doradca klienta: Stanowisko 11
e-mail: rjanus@chrzanow.praca.gov.pl
327533845 F
Patrycja Łukasik
Doradca klienta: Stanowisko 12
e-mail: plukasik@chrzanow.praca.gov.pl
327533845 F
Paulina Surowiec
Doradca klienta: Stanowisko 13
e-mail: psurowiec@chrzanow.praca.gov.pl
327533831 302
Agnieszka Kołodziejczyk
Doradca klienta: Stanowisko 14
e-mail: akolodziejczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533832 302
Aneta Gibek
Specjalista ds. programów
e-mail: koordynatorzy@chrzanow.praca.gov.pl
327533880 106
Lidia Góralewicz
Specjalista ds. programów
e-mail: koordynatorzy@chrzanow.praca.gov.pl
327533880 106
Monika Skorupka
Specjalista ds. programów
e-mail: mskorupka@chrzanow.praca.gov.pl
327533850 202
Agnieszka Wasiczek
Specjalista ds. programów
e-mail: awasiczek@chrzanow.praca.gov.pl
327533871 202
Anna Żołnierowicz
Specjalista ds. programów-stażysta
e-mail: azolnierowicz@chrzanow.praca.gov.pl
327533871 202
Renata Jurczyk
Specjalista ds. programów
e-mail: rjurczyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533850 202
Justyna Sroka
Specjalista ds. programów
e-mail: jsroka@chrzanow.praca.gov.pl
327533835 203
Magdalena Palka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: mpalka@chrzanow.praca.gov.pl
327533833 203
Marta Kitlińska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: mkitlinska@chrzanow.praca.gov.pl
327533833 203
Aleksandra Warchoł
Specjalista ds. programów
e-mail: awarchol@chrzanow.praca.gov.pl
327533835 203
Joanna Smolik
Pośrednik pracy
e-mail: jsmolik@chrzanow.praca.gov.pl
327533861 204
Katarzyna Kunert-Grudzień
Pośrednik pracy
e-mail: kgrudzien@chrzanow.praca.gov.pl
327533862 204
Teresa Nowak
Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców
e-mail: tnowak@chrzanow.praca.gov.pl
327533870 303
Anna Cora Skraba
Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców
e-mail: acora-skraba@chrzanow.praca.gov.pl
327533806 303
Michał Gawroński
Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców
e-mail: mgawronski@chrzanow.praca.gov.pl
327533870 303

Wydział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko

Telefon

Numer pokoju

Barbara Mierzwińska
Kierownik
e-mail: bmierzwinska@chrzanow.praca.gov.pl
327533840 107
Alicja Bębenek
Specjalista, Stanowisko nr 1
e-mail: abebenek@chrzanow.praca.gov.pl
327533852 4
Elżbieta Godyń
Starszy Specjalista, Stanowisko nr 2
e-mail: egodyn@chrzanow.praca.gov.pl
327533851 4
Marzena Maj
Starszy Referent, Stanowisko nr 3
e-mail: mmaj@chrzanow.praca.gov.pl
327533814 4
Czesława Gągolska
Starszy Inspektor
e-mail: cgagolska@chrzanow.praca.gov.pl
327533815 105
Iwona Maj
Główny Specjalista
e-mail: imaj@chrzanow.praca.gov.pl
327533830 105
Iwona Litwa
Starszy referent
e-mail: ilitwa@chrzanow.praca.gov.pl
327533815 105
Marta Starzycka
Starszy referent
e-mail: mstarzycka@chrzanow.praca.gov.pl
327533815 105

Wydział Finansowo Księgowy

Imię i nazwisko

Telefon

Numer pokoju

Barbara Mendela
Główna Księgowa
327533820 209
Klaudia Warecka
Starszy referent
e-mail: kwarecka@chrzanow.praca.gov.pl
327533823 208
Jolanta Zając
Inspektor
e-mail: jzajac@chrzanow.praca.gov.pl
327533843 101
Halina Kurek
Starszy specjalista
e-mail: hkurek@chrzanow.praca.gov.pl
327533823 208
Maria Ciesiółka
Główny specjalista
e-mail: mciesiolka@chrzanow.praca.gov.pl
327533822 207
Bogusława Kobierska
Starszy inspektor
e-mail: bkobierska@chrzanow.praca.gov.pl
327533821 207
Dorota Kocot – Bińczycka
Starszy specjalista
e-mail: dkocot-binczycka@chrzanow.praca.gov.pl
327533822 207
Mariola Bujak
Inspektor
e-mail: mbujak@chrzanow.praca.gov.pl
327533821 207
Żaneta Grabiec
Starszy referent
e-mail: zgrabiec@chrzanow.praca.gov.pl
327533823 208

Wydział Organizacyjno Administracyjny

Imię i nazwisko

Telefon

Numer pokoju

Marta Płatek
Kierownik Wydziału
email: mplatek@chrzanow.praca.gov.pl
327533805 305
Katarzyna Bocheniak
Starszy inspektor
email: kbocheniak@chrzanow.praca.gov.pl
327533810 305
Rafał Wojar
Główny Specjalista
email: rwojar@chrzanow.praca.gov.pl
327533813 103
Marcelina Warzecha
Sekretarka
email: sekretariat@chrzanow.praca.gov.pl
327533801 Sekretariat
Aneta Ciupek
Starszy referent
email: aciupek@chrzanow.praca.gov.pl
327533811 306
Marta Patyk
Pracownik biurowy
email: mpatyk@chrzanow.praca.gov.pl
327533801 Sekretariat
Maja Gębala
Pracownik biurowy
email: mgebala@chrzanow.praca.gov.pl 
327533800 Dziennik
Podawczy
Janusz Ostrowski
Konserwator/Archiwista
email: jostrowski@chrzanow.praca.gov.pl
327533873 Poziom -1
Rafał Dorynek
Starszy referent ds. systemów informatycznych
email: informatyka@chrzanow.praca.gov.pl
327533813 103
Irena Kłeczek
Inspektor
email: ikleczek@chrzanow.praca.gov.pl
327533800 Dziennik Podawczy
Kinga Mierniczek
Inspektor
email: kmierniczek@chrzanow.praca.gov.pl
327533800 Dziennik Podawczy
Anna Bachowska
Pomoc administracyjna
email: abachowska@chrzanow.praca.gov.pl 
327533800 Dziennik Podawczy

Kontrola i Audyt

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Ewelina Górecka
Główny specjalista
e-mail: egorecka@chrzanow.praca.gov.pl
327533860 102
 
 

Kadry

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Maria Wyrobiec
Główny specjalista
e-mail: mwyrobiec@chrzanow.praca.gov.pl
327533811 306

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę